Ανακοίνωση Δ.Σ. ΣΕΚΠ για τις Μελλοντικές του Ενέργειες

Μέχρι το τέλος της Θητείας του το Δ.Σ. του ΣΕΚΠ φιλοδοξεί να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Συγκρότηση Διατμηματικής Επιτροπής (ΣΕΚΠ, Πάντειο, Δημοκρίτειο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) με σκοπό την Έκδοση και προώθηση αντίστοιχου πνεύματος Προεδρικών Διαταγμάτων. Παράλληλα, αίτημα για δημιουργία ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής.

2. Εντοπισμό των Ειδικοτήτων που θα διεκδικήσουμε συμπερίληψη και αιτήματα προς τους Προέδρους των Τμημάτων για αποστολή σχετικών επιστολών προς το ΑΣΕΠ. Ανοιχτή πρόσκληση στελέχωσης ομάδων επαφής με επιμέρους φορείς, όπως προκύπτουν από τον Οδηγό ΚΠ (http://goo.gl/UdCDb8 )

3. Επαφή με το Υπουργείο Παιδείας για Συμπερίληψη στα ΠΕ Εκπαιδευτικών που δικαιούμαστε (ΠΕ10, ΠΕ13, ΠΕ72).

4. Επιστολές προς τα Σωματεία Κοινωνικών Επιστημόνων και στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Κοινωνικών Επιστημών με σκοπό, αρχικά, την σύσταση μιας Ομάδας Διαλόγου με στόχο τις διεργασίες για κατάληξη σε Ενιαίο Σωματείο Κοινωνικών Επιστημόνων. Γεγονός που θα δρομολογήσει διαδικασίες διαμόρφωσης ενιαίων επαγγελματικών προοπτικών για όλους τους Κοινωνικούς Επιστήμονες.

Αφήστε μια απάντηση