Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική: Φύλλο 32

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

 και του socialpolicy.gr

 

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018                                                                 Αρ. Φύλλου 32

 

Γράφουν:  Αντώνης Πύργος, Ανδρέας Ντούνης, Γιάννης Βλασσόπουλος, Ευάγγελος Σαλβάνος

Ομάδα ΣύνταξηςΑνδρέας Ντούνης – Αντώνης Πύργος

 

Ανδρέας Ντούνης

Χαρτογραφώντας και κατανοώντας τον Αποκλεισμό: Έκθεση Mental Health Europe

 

Αντώνης Πύργος

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας των κοινωνικών δικαιωμάτων σε 20 αρχές

 

Γιάννης Βλασσόπουλος

Η Σύνδεση της Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας

 

Ευάγγελος Σαλβάνος

Μετανάστευση και Βαθύτερα Αίτια: Η ουσία πίσω από την εικόνα

Αφήστε μια απάντηση