Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική (Πρόσκληση)

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Εβδομαδιαία Στήλη Σχολιασμού

 

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (sekp.gr) σε συνεργασία με το portal socialpolicy.gr ανακοινώνουν την έναρξη εβδομαδιαίας στήλης σχολιασμού γύρω από ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής. Η στήλη απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς φοιτητές) καθώς και σε επαγγελματίες στον χώρο της Κοινωνικής Πολιτικής. Το περιεχόμενο των άρθρων μπορεί να είναι ποικίλου προβληματισμού με έμφαση στην τρέχουσα επικαιρότητα θεματικών που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής αλλά και συνεισφορές σε θεωρητικές διαστάσεις του σχετικού διαλόγου. Η έκταση τους συνίσταται να είναι περίπου 1000 λέξεις, με την πρόσθεση μίας μικρής διακριτής εισαγωγής καθώς και 4-5 λέξεων κλειδιών.

Έναρξη Στήλης: 1η Φεβρουαρίου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τις προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: [email protected] και [email protected].

 

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Νίκος Κουραχάνης

 

***

Αφήστε μια απάντηση