Γίνετε Μέλος

Ποιοι μπορούν να γίνουν Μέλη:

Μέλος του ΣΕΚΠ μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε απόφοιτος κύκλου σπουδών κοινωνικής πολιτικής. Φοιτητές των αντίστοιχων κύκλων μπορούν να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη, δίχως δικαίωμα ψήφου.