Μέλη ΔΣ

 

Τακτικά Μέλη ΔΣ:

Πρόεδρος: Νίκος Κουραχάνης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (βιογραφικό)

Αντιπρόεδρος: Αντώνης Πύργος, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (βιογραφικό)

Γραμματέας: Γεωργία Μαυρίδου, Πάντειο Πανεπιστήμιο (βιογραφικό)

Ταμίας: Δέσποινα Θηραίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο (βιογραφικό)

Μέλος: Αγγελική Καζάνη, Πάντειο Πανεπιστήμιο (βιογραφικό)

Μέλος: Ανδρέας Ντούνης, Πάντειο Πανεπιστήμιο (βιογραφικό)

Μέλος: Ειρήνη Σταμούλη, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (βιογραφικό)

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

Παντελής Γούσης, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (βιογραφικό)

 

Μέλη Δ.Σ. ΣΕΚΠ 2014-2016