Ενημέρωση από την Πρώτη Συνεδρίαση της Διατμηματικής Επιτροπής Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής

Ενημέρωση από την Πρώτη Συνεδρίαση της Διατμηματικής Επιτροπής Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής

Την Πέμπτη 16 Ιουνίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Διατμηματικής Επιτροπής Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής. Η Επιτροπή στελεχώνεται από εκπροσώπους που έχουν οριστεί επίσημα από τα τρία Ακαδημαϊκά Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής, από την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής και από τον Σύλλογο Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής.

Αντικείμενο αυτής της πρώτης συνεδρίασης ήταν η διαμόρφωση μιας ατζέντας κοινών ενεργειών στο ζήτημα των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής και για τα τρία Τμήματα. Ομόφωνα αποφασίστηκε η παράλληλη κινητοποίηση σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Στο πρώτο σκέλος το αμέσως επόμενο διάστημα θα διατυπωθεί κοινό αίτημα της Επιτροπής προς το ΑΣΕΠ για ενιαία και αδιαίρετη συμπερίληψη των Απόφοιτων Κοινωνικής Πολιτικής σε προκηρύξεις ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών και ΠΕ Κοινωνιολόγων. Εξίσου, κοινό αίτημα θα μεταφερθεί προς το Υπουργείο Παιδείας  για την πρόσβαση στα ΠΕ 10 Εκπαιδευτικών Κοινωνιολόγων και ΠΕ 72 Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Στο δεύτερο σκέλος θα προετοιμαστεί το έδαφος και θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διεργασίες και διαβουλεύσεις μεταξύ της Επιτροπής και των Τμημάτων, προκειμένου να υπάρξει κατάληξη σε θεσμικές ενέργειες που θα οδηγήσουν σε συναφή Προεδρικά Διατάγματα Επαγγελματικών Προοπτικών και για τα τρία Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Αφήστε μια απάντηση