Ενημέρωση από την πρώτη συνάντηση της ομάδας Κοινωνικής Οικονομίας

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας Κοινωνικής Οικονομίας του ΣΕΚΠ ολοκληρώθηκε. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι δυνατότητες απασχόλησης των αποφοίτων σε δομές Κοινωνικής Οικονομίας.
Παράλληλα έγινε αναφορά στις πρώτες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε οι απόφοιτοι να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες σχετίζονται με την:

Eνημέρωση / εξοικείωση με ζητήματα Κοινωνικής Οικονομίας
. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναφορά στο συνέδριο της Κοινωνίας των Πολιτών για την Κοινωνική Οικονομία που πραγματοποιείται στις 10, 11 και 12 Ιουνίου 2016 στο Πάντειο, από την Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) σε σύμπραξη με το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Σκοπός του συνεδρίου είναι, η ενδυνάμωση των φορέων Κοινωνικής Οικονομίας ώστε να αποτελέσουν κοινωνικούς εταίρους που θα διαβουλεύονται με την πολιτεία και την ΕΕ για τη χάραξη πολιτικών για την κοινωνική οικονομία και την κατανομή των σχετικών πόρων. Το συνέδριο μεταδίδεται απ΄ευθείας μέσω live streaming. Για περισσότερες λεπτομέρειες http://synedriokalo.gr.

Xαρτογράφηση / καταγραφή των φορέων χρηματοδότησης κοινωνικών δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαίο η δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργαλείου πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το οποίο θα βοηθήσει στην εφαρμογή των ιδεών και την υλοποίηση των σχεδίων κοινωνικού σκοπού. Πρόθεσή μας είναι η μεγαλύτερη αφιέρωση του χρόνου να δίνεται στη δημιουργία αποτελεσματικών κοινωνικών δράσεων και όχι στην αναζήτηση χρηματοδότησης. Σκοπός της συγγραφής του Οδηγού είναι η συγκέντρωση, η παροχή και η βελτίωση της διαθεσιμότητας στοχοθετημένων πληροφοριών προς τους αποφοίτους, ώστε σε συνδυασμό με τον Οδηγό ”Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα” να αποτελέσουν εργαλεία για μελλοντικές πράξεις σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων και δικτύωσης.

 

Αφήστε μια απάντηση