Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση

Κείμενο Τεκμηρίωσης

 

Οι Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής

στην Εκπαίδευση

 

 

Η Κοινωνική Πολιτική αποτελεί ένα διεπιστημονικό αντικείμενο ακαδημαϊκής διερεύνησης, το οποίο αντλεί θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία από συγγενείς επιστημονικούς κλάδους με βασικότερους την κοινωνιολογία, την πολιτική επιστήμη, το δίκαιο, την οικονομική επιστήμη και την ιστορία. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της προσφέρει στους απόφοιτους των Τμημάτων που την καλλιεργούν βασικές γνώσεις και δεξιότητες απ’ όλο το φάσμα των κοινωνικών επιστημών με αποτέλεσμα να διαθέτουν επαρκή εφόδια για την αποτελεσματική αξιοποίηση δεδομένων από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία. Ιδιαίτερα για τον τομέα της εκπαίδευσης οι απόφοιτοι Κοινωνικής Πολιτικής, βάσει μιας σειράς διδασκόμενων μαθημάτων που εντάσσονται στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών τους, δικαιούνται να έχουν πρόσβαση επαγγελματικών προοπτικών στους κλάδους Εκπαιδευτικών ΠΕ 10, ΠΕ 13 και ΠΕ 72. Ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των διδασκόμενων μαθημάτων ταξινομημένων αφενός με κριτήριο την συνάφεια με τις προαναφερθείσες ειδικότητες και αφετέρου αντιστοιχίζοντας τα με τα διδασκόμενα μαθήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

Δείτε το κείμενο εδώ

Αφήστε μια απάντηση