Επιστολή προς τους Προέδρους Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής

Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής

Αθήνα, 14 Απριλίου 2016

Προς τον Καθηγητή κ. Ιορδάνη Ψημμένο,

Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

 

Προς τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Χατζόπουλο,

Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Προς την Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Καρακατσάνη,

Πρόεδρο Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Προς τον Καθηγητή κ. Αντώνη Μωυσίδη,

Πρόεδρο Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

 


 

Συγκρότηση Επιτροπής Επαγγελματικών Προοπτικών

Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Αξιότιμοι κύριοι Καθηγητές,

 

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής ιδρύθηκε το 2014 με κύρια στόχευση την αποσαφήνιση του πλαισίου επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου).

Στο πλαίσιο αυτό ο Σύλλογος μας τα τελευταία δύο χρόνια έχει πραγματοποιήσει μια σειρά επαφών με φορείς κεντρικού, τοπικού και μη κυβερνητικού επιπέδου με σκοπό την καλύτερη δυνατή διάχυση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των επιστημόνων κοινωνικής πολιτικής. Μέσα από τις επαφές αυτές διαπιστώθηκε η σύγχυση, ο κατακερματισμός και η έλλειψη ενιαίας συμπερίληψης αποφοίτων ομοειδών Τμημάτων στις σχετικές προκηρύξεις. Κρίνεται σκόπιμη επομένως η συγκρότηση μιας επιτροπής διαβούλευσης με σκοπό την ομογενοποίηση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών των αποφοίτων μας. Είναι σημαντικό η επιτροπή αυτή να τύχει ολόπλευρης εκπροσώπησης και νομιμοποίησης από το σύνολο των ακαδημαϊκών φορέων Κοινωνικής Πολιτικής της χώρας μας.

Με αφορμή την απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας που έλαβε χώρα την Παρασκευή 8 Απριλίου και ώρα 17.00 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αιτούμαστε τον ορισμό εκπροσώπου του Τμήματος σας για την συγκρότηση και στελέχωση της Επιτροπής Επαγγελματικών Προοπτικών Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής.

 


 

Ενδεικτικά αντικείμενα εργασίας της Επιτροπής Επαγγελματικών Προοπτικών θα είναι:

 

  • Αποσαφήνιση και οριοθέτηση της πρόσβασης στους Κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) που δικαιούνται να συμπεριλαμβάνονται οι Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Θράκης, καθώς και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου. Διαβούλευση για την Προοπτική Έκδοσης ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής.

 

  • Αποσαφήνιση και οριοθέτηση της πρόσβασης στους Κλάδους ΠΕ Εκπαιδευτικών που δικαιούνται να συμπεριλαμβάνονται οι Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Θράκης, καθώς και Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πελοποννήσου.

 

  • Διαβούλευση για την προοπτική έκδοσης συναφούς πνεύματος Προεδρικών Διαταγμάτων Επαγγελματικών Προοπτικών Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής.

 

Η συμπερίληψη πρόσθετων αντικειμένων εργασίας της Επιτροπής με βάση τις παρατηρήσεις σας είναι αυτονόητα ευπρόσδεκτη.

 

Ευελπιστώντας στην άμεση και θετική ανταπόκριση σας στο αίτημα μας,

 

Με εκτίμηση,

Νίκος Κουραχάνης,

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΠ

Αφήστε μια απάντηση