Επιστολή στον Πρωθυπουργό για Ένταξη στο ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

                           Αθήνα, 08/03/2018

 

Προς:

Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Αλέξη Τσίπρα

 

Κοινοποίηση:

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστα Γαβρόγλου

Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Δημήτρη Μπαξεβανάκη

 

Αίτημα Ένταξης των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Πτυχιούχων της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στον Κλάδο ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων

 

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

 

Με την παρούσα επιστολή θα επιθυμούσαμε να αιτηθούμε την ένταξη των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Πτυχιούχων της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Διοίκησης του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης στον Κλάδο ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων.

 

Στον Κλάδο αυτό, μέχρι σήμερα, εντάσσονται οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

 

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο αποκλεισμός των Πτυχιούχων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των Πτυχιούχων της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ αποτελεί εμφανή διάκριση εις βάρος των αποφοίτων των εν λόγω Τμημάτων. Και τούτο διότι διαθέτουν τη θεσμική κατοχύρωση και την ουσιαστική νομιμοποίηση να ενταχθούν στο ΠΕ 10 Κοινωνιολόγων, αφού τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των εν λόγω Τμημάτων είναι ομοειδή με αυτά των ενταγμένων Τμημάτων.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ, έχοντας επίγνωση της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδετε στον ρόλο των κοινωνικών επιστημόνων στην πολύπλευρη προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας μας, θεωρούμε ότι θα συμμερισθείτε αυτή τη μορφή διάκρισης που αντιμετωπίζει μέρος των Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής και θα συμβάλλετε ουσιαστικά στην οριστική άρση αυτού του αποκλεισμού.

 

 

Με εκτίμηση,

Δρ. Νίκος Κουραχάνης,

Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΚΠ

Αφήστε μια απάντηση