Ισότιμη Συμπερίληψη των Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής σε Προκηρύξεις ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών και ΠΕ Κοινωνιολόγων

Διατμηματική Επιτροπή Επαγγελματικών Προοπτικών Κοινωνικής Πολιτικής

 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

 

Επιστολή προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με θέμα:

 

Ισότιμη Συμπερίληψη των Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής σε Προκηρύξεις ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών, ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών και ΠΕ Κοινωνιολόγων

 

Αγαπητή κ. Σιμιτζόγλου,

 

Βάσει των Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών που διδάσκονται οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης με Κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης), καθώς και οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) θεωρούμε εύλογο και αιτούμαστε να συμπεριλαμβάνονται, ενιαία και αδιαίρετα, στις προκηρύξεις των παρακάτω ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

 

ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών

ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΠΕ Κοινωνιολόγων

 

Στις ειδικότητες αυτές οι Πτυχιούχοι των εν λόγω Τμημάτων συμπεριλαμβάνονται μερικώς και κατακερματισμένα, παρότι βάσει των επιστημονικών γνώσεων που αποκτούν διαθέτουν ομοειδείς επαγγελματικές δεξιότητες. Παρακαλούμε για την μέριμνα σας, ώστε το ζήτημα αυτό να διορθωθεί. Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμβολή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει την εκπλήρωση του σχετικού κοινού αιτήματος μας.

 

Με Εκτίμηση,

 

Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος,

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής,

Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος,

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης,

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 

Καθηγήτρια Δέσποινα Καρακατσάνη,

Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

Καθηγητής Ιωάννης Κουζής,

Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

 

Δρ. Νικόλαος Κουραχάνης,

Πρόεδρος Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής

Αφήστε μια απάντηση