Κρίση και Πολιτικές Αντιμετώπισης της Ακραίας Φτώχειας

Παντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής – ΚΕΚΜΟΚΟΠ

 

Κρίση και Πολιτικές Αντιμετώπισης της Ακραίας Φτώχειας

 

Πέμπτη 30 Μαρτίου: Ακραία Φτώχεια και Πολιτικές Εγγυημένου Εισοδήματος

Δείτε λεπτομέρειες για την εκδήλωση εδώ

 

Δευτέρα 3 Απριλίου: Πολιτικές Αντιμετώπισης της Έλλειψης Στέγης

Δείτε λεπτομέρειες για την εκδήλωση εδώ

Αφήστε μια απάντηση