Μελέτες ΣΕΚΠ

***

  • Καζάνη Α. – Κουραχάνης Ν. (υπό δημοσίευση), Η Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Ποιοτική και Ποσοτική Διερεύνηση, Αθήνα: ΣΕΚΠ.
  • Κουραχάνης Ν. (υπό δημοσίευση) (επιμ.), Οι Επαγγελματικές Δεξιότητες Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα, Αθήνα: ΣΕΚΠ.

***

Αφήστε μια απάντηση