Επαγγελματικές Προοπτικές Κοινωνικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς

Η δεύτερη μελέτη του ΣΕΚΠ (για την πρώτη βλ. εδώ) έχει ως αντικείμενο τις προοπτικές απασχόλησης Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς.

 

«Το συγκεκριμένο πόνημα εντάσσεται στο εγχείρημα του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής για την εκπόνηση μελετών που θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τους απόφοιτους κοινωνικής πολιτικής Υπό αυτό το πλαίσιο, κρίθηκε σημαντική η εκπόνηση μίας μελέτης που να αποτελέσει μία πρώτη εισαγωγή για όσους επιστήμονες κοινωνικής πολιτικής ενδιαφέρονται να απασχοληθούν σε διεθνείς οργανισμούς, απαντώντας σε ορισμένες – πιθανώς – βασικές απορίες»

 

Μπακατσέλος Π. – Ντούνης Α. (2016), Οι Επαγγελματικές Προοπτικές Κοινωνικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς, Αθήνα: ΣΕΚΠ.

Αφήστε μια απάντηση