Περιπτώσεις Αποκλεισμού από Προκηρύξεις Φορέων ΚΠ

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΠ σκοπεύει το επόμενο διάστημα να έλθει σε επαφή με μια σειρά φορέων με σκοπό την συμπερίληψη αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στις προκηρύξεις τους. Για το λόγο αυτό καλεί τα μέλη του να επισημάνουν συγκεκριμένες περιπτώσεις αποκλεισμού τους από διαγωνισμούς φορέων Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικών Επιστημών εν γένει. Οι υποδείξεις μπορούν να στέλνονται στο [email protected] μέχρι τις 16 Οκτωβρίου.

Αφήστε μια απάντηση