Προώθηση Διαδικασιών ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής

Αθήνα 19/10/2017

Συναντηθήκαμε σήμερα στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης  με τον Γενικό Διευθυντή κ. Γ. Σπηλιωτόπουλο με σκοπό την προώθηση των διαδικασιών ανάδειξης του ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής. Μέσα από την ανταλλαγή απόψεων προέκυψε η δέσμευση του Υπουργείου για σύνταξη και διακίνηση σύστασης του προς τους φορείς Κοινωνικής Πολιτικής για συμπερίληψη των Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής σε σχετικές προκηρύξεις τους.

Σε επόμενο στάδιο ως ΣΕΚΠ θα ασκήσουμε πιέσεις σε κάθε φορέα Κοινωνικής Πολιτικής ξεχωριστά για υιοθέτηση της σύστασης του Υπουργείου και για προσθήκη του ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής στα οργανογράμματα των κεντρικών και τοπικών φορέων του Δημοσίου.

Αφήστε μια απάντηση