Πρόσκληση σε Δ.Σ. Παρασκευή 8/4 στις 17.00 Πάντειο Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

«Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»\

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΠ σας καλεί να συμμετέχετε στην έβδομη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΚΠ, που θα διεξαχθεί την 08/04/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ., στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΚΕΚΜΟΚΟΠ, Λ. Συγγρού 134, 5ος Όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα Πρώτο: Ενημέρωση για την Κατανομή των Χρημάτων σε Είδη Πρώτης Ανάγκης για τους Πρόσφυγες.

Θέμα Δεύτερο: Ενημέρωση για την Πρόοδο των Επαφών με τους Φορείς για τις Επαγγελματικές Προοπτικές Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής

Θέμα Τρίτο: Συζήτηση και Έγκριση του Προτεινόμενου Σχεδίου για τις Επαγγελματικές Προοπτικές (βλ. http://goo.gl/0izc7u ) ή διατύπωση εναλλακτικών επιλογών.

Θέμα Τέταρτο: Ορισμός Ημερομηνίας Διεξαγωγής Εκλογών για την Ανάδειξη Δ.Σ.  και Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΚΠ,

Νίκος Κουραχάνης

Αφήστε μια απάντηση