Πρόσκληση 3ο ΔΣ – Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ΚΕΚΜΟΚΟΠ

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

«Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΠ σας καλεί να συμμετέχετε στην τρίτη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΚΠ, που θα διεξαχθεί την 5/12/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ., στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Λ. Συγγρού 134, 5ος Όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Ενημέρωση και Λήψη Αποφάσεων για πρόοδο των επαφών των ομάδων εργασίας με τους φορείς με αντικείμενο της επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων κοινωνικής πολιτικής.

[Θα υπάρξει σχετική εισήγηση από τους συντονιστές κάθε επιτροπής]

 

Θέμα 2ο: Παρουσίαση και Σχολιασμός προσχεδίου του Συλλογικού Οδηγού με τίτλο: «Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα».

[Θα υπάρξει παρουσίαση από τον Πρόεδρο του ΔΣ και επιμελητή του οδηγού Ν. Κουραχάνη]

 

Θέμα 3ο: Πρόταση και Συζήτηση για πρόσληψη κοινωνικού επιστήμονα με αρμοδιότητα τις καθημερινές επαφές με τους φορείς και την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας με σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποφοίτων ΚΠ.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ν. Κουραχάνη]

 

Θέμα 4ο: Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Κοινωνικής Πολιτικής και ο ρόλος του ΣΕΚΠ.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από το μέλος του Δ.Σ. Α. Κιουλμπαξιώτη]

 

Θέμα 5ο: Έγκριση ερευνητικής πρότασης με θέμα: «Η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Μια Ποσοτική και Ποιοτική Προσέγγιση».

[Θα υπάρξει γραπτή εισήγηση από τους συντελεστές της έρευνας Α. Καζάνη – Ν. Κουραχάνη]

 

*Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή προς τα μέλη του ΣΕΚΠ. Για τους εκτός Αθηνών θα υπάρξει δυνατότητα διαδικτυακής αναμετάδοσης της συνεδρίασης, εφόσον ζητηθεί από σεβαστό αριθμό μελών του ΣΕΚΠ (δηλώσεις συμμετοχής στο [email protected])

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΚΠ

Ν. Κουραχάνης

Αφήστε μια απάντηση