Πρόσκληση 4ο ΔΣ – Παρασκευή 9/01 ΚΕΚΜΟΚΟΠ

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

«Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΠ σας καλεί να συμμετέχετε στην τέταρτη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΚΠ, που θα διεξαχθεί την 09/01/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ., στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Λ. Συγγρού 134, 5ος Όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Συνέχεια της Συζήτησης και των Ενεργειών για το Ζήτημα των Επαγγελματικών Προοπτικών: Αποστολή Επίσημων Επιστολών στους Φορείς με τους οποίους μέλη του ΣΕΚΠ είχαν έλθει σε επαφή το προηγούμενο διάστημα. Πρόταση για Στελέχωση και Προετοιμασία Ομάδων Εργασίας για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ν. Κουραχάνη]

 

Θέμα 2ο: Συζήτηση για τους Τρόπους Αξιοποίησης του Κειμένου Επαγγελματικών Προοπτικών που είχε ετοιμασθεί από την κοινή επιτροπή μελών ΔΕΠ των τριών Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής και εκπροσώπων των Αποφοίτων τους (πριν την ίδρυση και λειτουργία του ΣΕΚΠ)

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Γ. Πέτσα ]

 

Θέμα 3ο: Συζήτηση για τον καθορισμό των τρόπων και των μέσων παρέμβασης του ΣΕΚΠ σε Προκηρύξεις Θέσεων Κοινωνικής Πολιτικής που διαπιστώνεται ο αποκλεισμός αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από το Αν. Μέλος του ΔΣ Κ. Κομηνού]

 

Θέμα 4ο: Συζήτηση επί της έκβασης του ζητήματος Πρόσληψης Κοινωνικού Επιστήμονα με αρμοδιότητες τις καθημερινές επαφές με τους φορείς και την ανάπτυξη δράσεων κοινωνικής οικονομίας με σκοπό την δημιουργία θέσεων απασχόλησης αποφοίτων ΚΠ.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ν. Κουραχάνη]

 

Θέμα 5ο: Ζητήματα Ερευνητικής Πολιτικής του ΣΕΚΠ και Πρωτοβουλιών Δράσεων του στο Πεδίο της Κοινωνικής Οικονομίας με στόχο την Απασχόληση Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του ΔΣ Ν. Κουραχάνη και από το μέλος του ΣΕΚΠ Π. Γούση]

 

Θέμα 6ο: Συζήτηση και Λήψη Αποφάσεων για Λογιστικά Ζητήματα και για Βελτίωση της Οργάνωσης του Μητρώου Μελών του ΣΕΚΠ

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από την Γραμματέα του ΔΣ Μ. Χάιδου, την Ταμία ΔΣ Α. Καζάνη και το μέλος ΔΣ Ε. Σταμούλη]

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΚΠ

Ν. Κουραχάνης

Αφήστε μια απάντηση