Σημαντικές Εξελίξεις – Ενημέρωση από ΑΣΕΠ

Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής                        Αθήνα, 29/02/2016

 

Σημαντικές Εξελίξεις

Ενημέρωση από την Συνάντηση με ΑΣΕΠ

 

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΚΠ με την υπεύθυνη για τους κλάδους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ κ. Δ. Σιμιτζόγλου. Ο ΣΕΚΠ εκπροσωπήθηκε από τους Ν. Κουραχάνη (Πρόεδρο Δ.Σ.), Δέσποινα Θηραίου (Απόφοιτη Παντείου Πανεπιστημίου) και Π. Καρλαγάνη (Τελειόφοιτου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Στη συνάντηση τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες συμπερίληψης των αποφοίτων κοινωνικής πολιτικής σε κλάδους της ειδικότητας τους αλλά και με την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Από την συζήτηση προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό προσανατολίζουν τις μελλοντικές ενέργειες και διεκδικήσεις του ΣΕΚΠ.

Στο υφιστάμενο πλαίσιο, σε γενικές γραμμές, οι απόφοιτοι Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής συμπεριλαμβάνονται στους εξής Κλάδους: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού και ΠΕ Κοινωνιολόγων (στο τελευταίο ΠΕ μέχρι σήμερα υπάρχει παράλειψη για τους Πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Η παραπάνω αναφορά δεν αφορά τους Κλάδους Εκπαιδευτικών για τους οποίους αρμόδιο είναι το Υπουργείο Παιδείας. Το ΑΣΕΠ για προφανείς περιπτώσεις παραλείψεων διαθέτει την διακριτική ευχέρεια εξέτασης αιτημάτων συμπερίληψης Πτυχίων, κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος από τους Προέδρους των Τμημάτων. Από πλευράς ΣΕΚΠ τέθηκε το θέμα δημιουργίας ΠΕ Κοινωνικής Πολιτικής, γεγονός που θα εξεταστεί μελλοντικά και με βάση την διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων. Σημαντική παράμετρος που αδυνατίζει τις διεκδικήσεις των Πτυχιούχων είναι η απουσία έκδοσης σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων από τα Τμήματα. Στο τέλος της συνάντησης κατατέθηκε και πήρε αριθμό πρωτοκόλλου το κείμενο του ΣΕΚΠ για τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων, επισημαίνοντας ότι θεωρείται εύλογο να συμπεριλαμβάνονται σε οποιεσδήποτε προκηρύξεις αφορούν δομές κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικές υπηρεσίες.

 

 

Με βάση τα Παραπάνω ο ΣΕΚΠ το Επόμενο Διάστημα θα Προβεί

στις εξής Ενέργειες:

 

  • Θα προχωρήσει σε χαρτογράφηση και εντοπισμό των ΠΕ, πέραν των προαναφερθέντων, που δικαιούνται να έχουν πρόσβαση οι Πτυχιούχοι Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής. Στη συνέχεια θα αιτηθεί στους Προέδρους των Τμημάτων να αποστείλουν σχετικές επιστολές.

 

  • Θα απευθύνει παράλληλο αίτημα προς τα Τμήματα Κοινωνικής Πολιτικής για δρομολόγηση έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων Επαγγελματικών Προοπτικών, γεγονός που εν πολλοίς θα αποσαφηνίσει το πλαίσιο και θα ενδυναμώσει την διαπραγματευτική μας θέση.

 

  • Θα επιδιώξει επίσημη συνάντηση, στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό κλιμάκιο, με εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι επαγγελματικές προοπτικές των Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε δομές και θεσμούς Δια Βίου Μάθησης.

 

Εκ μέρους του ΣΕΚΠ

Νίκος Κουραχάνης,

Πρόεδρος Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση