Συνάντηση με Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων

Συναντηθήκαμε σήμερα με την Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων κ. Βασιλική Μπουκουβάλα και τον Αντιπρόεδρο κ. Θαλή Παπαδάκη. Αντικείμενο της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΕΨ ήταν το άνοιγμα ενός διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δύο σωματείων. Παρότι στην ενενηντάλεπτη συζήτηση αναγνωρίστηκαν και από τις δύο πλευρές αντικειμενικές αποκλίσεις (Ψυχολόγοι – Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επιστήμονες Κοινωνικής Πολιτικής – Κοινωνικές Επιστήμες) επισημάνθηκε αμφίπλευρα η αναγκαιότητα κοινού βηματισμού σε μια σειρά ζητημάτων.

 

sekp-seps

 

Σημείο διεπαφής μεταξύ των δύο συλλόγων αναδείχθηκε το ζήτημα των συνθηκών εργασίας ψυχολόγων και κοινωνικών επιστημόνων στις κοινωνικές δομές αλλά και στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και των ειδικοτήτων θέσεων εργασίας που προκηρύσσονται σε αυτές. Επισημάνθηκε η αναγκαιότητα ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της εργασιακής επισφάλειας των νέων επιστημόνων αλλά και φαινομένων συντεχνιακών πρακτικών που εξακολουθούν να εμμένουν σε χώρους εργασίας όπου το κοινωνικό όφελος όφειλε να είναι η ύψιστη προτεραιότητα. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, ένας σύλλογος που λειτουργεί από το 1963, με την εμπειρία και την βαρύτητα του τίτλου που φέρει μπορεί να συνεισφέρει πολύπλευρα και ουσιαστικά στην (κοινή) προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών εργασίας των νέων επιστημόνων.

Αφήστε μια απάντηση