Φύλλο 11 – Αφιέρωμα στην Εργασία και τις Πολιτικές Απασχόλησης

 

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου  2016                                                                 Αρ. Φύλλου 11

Φύλλο 11: Αφιέρωμα στην Εργασία και τις Πολιτικές Απασχόλησης

 

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος

Το 11ο Φύλλο, εγκαινιάζει μία νέα δυναμική αρχή για το Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική με έμφαση στην αρθρογραφία στο ακαδημαϊκό πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και τις επιμέρους πτυχές του. Βήμα Διαλόγου αποτελεί, λοιπόν, για το νέο 11ο φύλλο της Εφημερίδας οι πολιτικές απασχόλησης και οι σύγχρονες διαβουλεύσεις σε μία πλειάδα υποπεδίων:

(α) Ρομποτή Ελένη

Η νέα στρατηγική «Ευρώπη 2020» και η κριτική αποτίμηση της κοινωνικής διάστασης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

 

(β) Συνέντευξη της Κ. Κούνεβα στην Εποχή

Στην Ελλάδα οι αντεργατικές πρακτικές πολλών χωρών της Ε.Ε. εφαρμόστηκαν ως «βέλτιστες πρακτικές»

 

(γ) Ντούνης Ανδρέας

Η μετάβαση: Από την Εργασία στην Απασχολησιμότητα

 

(δ) Πύργος Αντώνης

Απασχόληση των νέων στο σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον

 

(ε) Juan Menéndez-Valdés – Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Οι πρόσφατες αλλαγές στις αγορές εργασίας αναμένεται να καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης

 

(στ) Πύργος Αντώνης

Τι έχει επιτύχει το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» στις διάφορες χώρες της ΕΕ;

 

(ζ) Nuria Boot, Karen E. Wilson, Guntram B. Wolff – Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

H νεανική ανεργία στην περιφέρεια της Μεσογείου και οι μακροχρόνιες συνέπειές της

 

(η)  Elena Vaccarino – Zsolt Darvas – Μετάφραση/ Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

“Κοινωνικό dumping” και αποσπασμένοι εργαζόμενοι: μία νέα σύγκρουση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

(θ) Πύργος Αντώνης

Θεσμικοί Παράγοντες που εμπλέκονται στην «Εγγύηση για τη Νεολαία»

Εθνικά Σχέδια Εγγύησης για τη Νεολαία: Η ελληνική περίπτωση

 

(ι)  F. Tanay – L. Salanauskaite – Μετάφραση / Απόδοση: Ντούνης Ανδρέας

Οι μακροχρόνια άνεργοι: Οι μεγάλοι χαμένοι των οικονομικών κύκλων

 

(κ)  Έκθεση: Πορτραίτα Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας

 

Νέα από το Πεδίο

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο – Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις Ανάμεσα στα Δύο Φύλα

Αφήστε μια απάντηση