Φύλλο 14 – Αφιέρωμα στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ερευνών

 

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου  2016                                                                 Αρ. Φύλλου 14

 

Φύλλο 14: Αφιέρωμα στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ερευνών

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος

 

Το 14ο Φύλλο, αποτελεί μία ακόμη συνέχεια των θεματικών αφιερωμάτων για το «Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική». Κεντρικός άξονας σε αυτό το τεύχος είναι η μεθοδολογία των κοινωνικών ερευνών, μέσα από διερευνήσεις των επιμέρους ζητημάτων αλλά και τοποθετήσεις μέσα από παραδείγματα διεξαγωγής συγκεκριμένων κοινωνικών ερευνών.

 

(1) Γιάννης Βλασσόπουλος

Η σημασία της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας στην Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα

 

(2) Κωνσταντίνα Ανδρεαδάκη

«Ποιοτική Διερεύνηση των Βιωμάτων ενός Τοξικοεξαρτημένου: Μύθοι και Πραγματικότητες»

 

(3) Μαρία Κουμτσάκη

Ποιοτική κοινωνική έρευνα της οργανωτικής κουλτούρας της σύγχρονης επιχείρησης

 

(4) Ανδρέας Ντούνης

Σημειώσεις Μεθοδολογίας Κοινωνικών Ερευνών

Λογικά Μοντέλα Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής: Εισαγωγή

Άτυπες Συνεντεύξεις

 

(5) Νίκος Κουραχάνης

Πόσο καινοτόμος είναι ο λόγος περί κοινωνικής καινοτομίας; Σκέψεις για τη Νέα Μεθοδολογία Κοινωνικής Παρέμβασης

 

Αφήστε μια απάντηση