Φύλλο 15 – Αφιέρωμα στις Κοινωνικές Πολιτικές για την Επίλυση του Προσφυγικού

 

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016                                                                 Αρ. Φύλλου 15

Φύλλο 15: Αφιέρωμα στις Κοινωνικές Πολιτικές για την επίλυση του προσφυγικού

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος

 

Το 15ο Φύλλο, αποτελεί μία ακόμη συνέχεια των θεματικών αφιερωμάτων για το «Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική». Κεντρικός άξονας σε αυτό το τεύχος είναι οι κοινωνικές πολιτικές για την επίλυση του προσφυγικού και η γενικότερη προβληματική για την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης υπό μια κοινωνικοπολιτική σκοπιά.

 

1. Νίκος Κουραχάνης

Η Κοινωνική Διαχείριση της Απόλυτης Φτώχειας: Ερευνητικά Ερωτήματα γύρω από το Προσφυγικό

 

2. Δήμητρα Γιαζιτζή

Έναρξη και λειτουργία Δομών υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ)

 

3. Αντώνης Πύργος

Πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες

Διαχείριση προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα: Έκθεση προόδου για το 2015

 

4. Κωνσταντίνα Θανάση

Το κράμα της ελληνικής διαχείρισης του προσφυγικού 

 

5. Αθανασόπουλος Γεώργιος

Προσφυγικό: Κοινωνική Πολιτική σε δοκιμασία;

Αφήστε μια απάντηση