Φύλλο 16 – Αφιέρωμα στις Πολιτικές Υγείας

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016                                                                 Αρ. Φύλλου 16

 

Φύλλο 16: Αφιέρωμα στις Πολιτικές Υγείας

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος, Χρύσα Τζώρτζη

 

Το 16ο Φύλλο, αποτελεί μία ακόμη συνέχεια των θεματικών αφιερωμάτων για το «Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική». Κεντρικός άξονας σε αυτό το τεύχος είναι η ανάλυση του άξονα των πολιτικών υγείας στο πλαίσιο μίας σύγχρονης και ολοένα μεταβαλλόμενης κοινωνικής και πληθυσμιακής πραγματικότητας (οικονομικές και δημογραφικές πιέσεις).

 

1. Αγλαϊα Βούρδα

Η οικονομική αποτίμηση της διαχείρισης αυτισμού ανηλίκων

 

2. Αντώνης Πύργος

Ευρωπαϊκή ατζέντα για την ενεργό και υγιή γήρανση

 

3. Αθανασόπουλος Γιώργος

Οι σύγχρονες πολιτικές υγείας μπροστά σε νέες προκλήσεις

 

4. Ελένη Τομπέα

Υγεία 2020: H ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία και την ευημερία

 

5. Ντούνης Ανδρέας

Καθολική Υγειονομική Κάλυψη: Σημαντικά στοιχεία μέσω του Π.Ο.Υ.

Αφήστε μια απάντηση