Φύλλο 17 – Αφιέρωμα στα Συνταξιοδοτικά Συστήματα

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016                                                                 Αρ. Φύλλου 17

 

Φύλλο 17: Αφιέρωμα στα Συνταξιοδοτικά Συστήματα

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος, Χρύσα Τζώρτζη

 

Το 17ο Φύλλο, αποτελεί μία ακόμη συνέχεια των θεματικών αφιερωμάτων για το «Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική». Κεντρικός άξονας σε αυτό το τεύχος είναι η ανάλυση των συνταξιοδοτικών συστημάτων και οι σύγχρονες προκλήσεις υπό το πρίσμα της οικονομικής κρίσης αλλά και των δημογραφικών και εργασιακών εξελίξεων.

 

1. Γιάννης Βλασσόπουλος

Βιωσιμότητα Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος Vs Διαγενεακή Αλληλεγγύη

 

2. Αντώνης Πύργος

Παρουσιάζοντας τη Λευκή Βίβλο: επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις;

 

3.  M. Vothknecht – Μετάφραση: Ντούνης Ανδρέας

Γιατί οι ηλικιωμένες γυναίκες εκτίθενται περισσότερο στον κίνδυνο φτώχειας από τους ηλικιωμένους άνδρες

 

4. INE / ΓΣΕΕ – Σύνοψη Μελέτης

Κοινωνική ασφάλιση και οι επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στο ασφαλιστικό σύστημα της Ελλάδος 2013 – 2050

Αφήστε μια απάντηση