Φύλλο 2 Αφιέρωμα: Θεωρητικές Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)
και του socialpolicy.gr

 

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016

 

Αρ. Φύλλου 2

 

 

 

Αφιέρωμα: Θεωρητικές Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής

 

Γράφουν: Παναγιώτης Καρλαγάνης, Πέτρος Νικολούδης, Ανδρέας Ντούνης, Νίκος Κουραχάνης, Θανάσης Σαντατσόγλου

 

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Νίκος Κουραχάνης

——————————————————————————————————————-

Αρθρογραφία

Αφιέρωμα: Θεωρητικές Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής

Παναγιώτης Καρλαγάνης

Η Κοινωνική Διοίκηση σε μια Κοινωνία που Αλλάζει

Πέτρος Νικολούδης

Κοινωνικά Δικαιώματα και Κρίση

Θανάσης Σαντατσόγλου

Η Κοινωνική Πολιτική υπό το Πρίσμα των Αντικρουόμενων Ιδεολογιών

Ανδρέας Ντούνης

Κοινωνική Πολιτική και Θεωρία του Λόγου

 Ανδρέας Ντούνης

Ο Ορισμός της Κοινωνικής Πολιτικής Σύμφωνα με τον Pete Alcock

Νίκος Κουραχάνης

Βενιέρης Δ. (2015): Κοινωνική Πολιτική – Έννοιες και Σχέσεις, Αθήνα: Τόπος

_______________________________________________

Νέα από το Πεδίο! 

Οι Δραστηριότητες Κοινωνικής Πολιτικής της Εβδομάδας

Κάλεσμα για Ανοιχτή Διαβούλευση – Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις

Αφήστε μια απάντηση