Φύλλο 23 – Αφιέρωμα «Οικογενειακή πολιτική και η δράση του κράτους πρόνοιας για την προστασία της οικογένειας στην Ελλάδα»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 23

Φύλλο 23: Αφιέρωμα «Οικογενειακή πολιτική και η δράση του κράτους πρόνοιας για την προστασία της οικογένειας στην Ελλάδα»

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος, Χρύσα Τζώρτζη

 

Το 23ο τεύχος της Εφημερίδας «Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική» συνεχίζει τον κύκλο των επιτυχημένων θεματικών αφιερωμάτων αναλύοντας τις οικογενειακές πολιτικές για την προστασία της οικογένειας στην Ελλάδα σε σχέση με την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας

 

Αντώνης Πύργος

Project FamiliesAndSocieties – Changing families and sustainable societies: Policy contexts and diversity over the life course and across generations, coordinated by Stockholm University

Πολιτικές για την Οικογένεια στην Ευρώπη

 

Ανδρέας Ντούνης

Ορισμός της οικογένειας

 

Γιάννης Βλασσόπουλος

Οικογενειακή Πολιτική: Μια “Παραμελημένη” Πτυχή της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα

 

Έλενα Χαβαλεδάκη

Ο ρόλος της οικογενειακής πολιτικής και η δράση του κράτους πρόνοιας για την προστασία της οικογένειας στην Ελλάδα

 

Γιώργος Αθανασόπουλος

Το Κράτος Πρόνοιας και η οικογένεια σε αντίθετη τροχιά

Αφήστε μια απάντηση