Φύλλο 26 – Αφιέρωμα: «Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο: Καλές Πρακτικές»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Δευτέρα 8 Μαίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 26

Φύλλο 26: Αφιέρωμα «Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο: Καλές Πρακτικές»

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος, Χρύσα Τζώρτζη

 

Το 26ο τεύχος της Εφημερίδας «Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική» συνεχίζει τον κύκλο των επιτυχημένων θεματικών αφιερωμάτων της με παραδείγματα καλών πρακτικών – προγραμμάτων άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

 

1. Δομές Σίτισης και βασικών αγαθών και Κοινωνικά Φαρμακεία: γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

2. Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ): γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

3. Κέντρα Κοινότητας: Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα

4.  Αποτελέσματα ερευνών του παρατηρητηρίου προσφυγικών ροών – Δήμος Αθηναίων

Αφήστε μια απάντηση