Φύλλο 27 – Αφιέρωμα: «Διεθνείς Οργανισμοί και κοινωνική πολιτική: ρόλος και σχέση»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Δευτέρα 22 Μαίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 27

Φύλλο 27: Αφιέρωμα «Διεθνείς Οργανισμοί και κοινωνική πολιτική: ρόλος και σχέση»

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος, Χρύσα Τζώρτζη

 

Το 27ο τεύχος της Εφημερίδας «Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική» συνεχίζει τον κύκλο των επιτυχημένων θεματικών αφιερωμάτων της με άρθρα που συσχετίζουν τον ρόλο και τη σχέση των διεθνών οργανισμών με την κοινωνική πολιτική.

 

α) Αντώνης Πύργος

Καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκές χώρες: ένταξη μεταναστριών στην απασχόληση

β) Αθανασόπουλος Γεώργιος

Οι σχέσεις Διεθνών Οργανισμών και Κοινωνικής Πολιτικής προς νέα Κατεύθυνση

Οι σχέσεις της κοινωνικής πολιτικής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Παραδείγματα Διεθνών Οργανισμών ως Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

World Health Organization – Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

 

Αφήστε μια απάντηση