Φύλλο 28 – Αφιέρωμα: “Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής”

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

 

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

 και του socialpolicy.gr

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017                                                                 Αρ. Φύλλου 28

Αφιέρωμα: Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Γράφουν:  Ντούνης Ανδρέας, Αθανασοπούλου Αριστέα, Γούσης Παντελής, Παγίδα Ειρήνη, Μυλωνάς Κώστας, Πύργος Αντώνης

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης – Αντώνης Πύργος – Χρύσα Τζώρτζη

 

 

1. Αθανασοπούλου Αριστέα

Η Επαγγελματική Πορεία μιας Πτυχιούχου Κοινωνικής Διοίκησης

2. Παντελής Γούσης

Οι Επαγγελματικές Προοπτικές ενός Απόφοιτου Κοινωνικής Πολιτικής

3. Ειρήνη Παγίδα

Η Επαγγελματική μου Πορεία ως Απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

4. Κώστας Μυλωνάς

Η Επιστημονική και Εργασιακή μου Πορεία στον Τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής: Η Κοινωνική Πολιτική Τομή Προσωπικής και Κοινωνικής Αλλαγής

5. Αντώνης Πύργος,

Η Επαγγελματική Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από Ισχυρές Τοπικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις

6. Ανδρέας Ντούνης,

Μια «Εναλλακτική» Επαγγελματική Πορεία Κοινωνικής Πολιτικής. Η Δημιουργία του portal socialpolicy.gr

 

Αφήστε μια απάντηση