Φύλλο 6 Αφιέρωμα: Επαγγελματικές Πορείες Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

 Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)
 και του socialpolicy.gr

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016                                                                 Αρ. Φύλλου 6

Αφιέρωμα: Επαγγελματικές Πορείες Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

 

Γράφουν:  Κουραχάνης Νίκος, Ντούνης Ανδρέας, Αθανασοπούλου Αριστέα, Γούσης Παντελής, Παγίδα Ειρήνη, Μυλωνάς Κώστας, Πύργος Αντώνης

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης – Νίκος Κουραχάνης

——————————————————-

1. Νίκος Κουραχάνης

Αντί Εισαγωγής. Ένα Σχέδιο Άμεσων και Μακροπρόθεσμων Παρεμβάσεων του ΣΕΚΠ για τις Επαγγελματικές Προοπτικές

2. Ανδρέας Ντούνης,

Μια “Εναλλακτική” Επαγγελματική Πορεία Κοινωνικής Πολιτικής. Η Δημιουργία του portal socialpolicy.gr

3. Αθανασοπούλου Αριστέα

Η Επαγγελματική Πορεία μιας Πτυχιούχου Κοινωνικής Διοίκησης

4. Παντελής Γούσης

Οι Επαγγελματικές Προοπτικές ενός Απόφοιτου Κοινωνικής Πολιτικής

5. Ειρήνη Παγίδα,

Η Επαγγελματική μου Πορεία ως Απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

6. Κώστας Μυλωνάς

Η Επιστημονική και Εργασιακή μου Πορεία στον Τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής: Η Κοινωνική Πολιτική Τομή Προσωπικής και Κοινωνικής Αλλαγής

7. Αντώνης Πύργος,

Η Επαγγελματική Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής μέσα από Ισχυρές Τοπικές Αναπτυξιακές Συμπράξεις

 

Νέα από το Πεδίο

Εκδήλωση με Θέμα: “Πολιτικές Ισότητας των Φύλων – Δράσεις και Προοπτικές”

Αφήστε μια απάντηση