Φύλλο 7 Αφιέρωμα: Κοινωνική Πολιτική από το Μέλλον

 

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

 Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)
και του socialpolicy.gr

 

Δευτέρα 25 Απριλίου 2016                                                                 Αρ. Φύλλου 7

 

Αφιέρωμα: Κοινωνική Πολιτική από το Μέλλον

 

Γράφουν:   Αντώνης Πύργος, Κώστα Κάβουρας, Κωνσταντίνα Θανάση, Παναγιώτη Καρλαγάνης, Πέτρος Νικολούδης, Νίκος Κουραχάνης

Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης – Νίκος Κουραχάνης

——————————————————–

1. Αντώνης Πύργος

Innovative Social Policy: Όταν το συλλογικό γίνεται καινοτόμο

2. Κώστας Κάβουρας

Μπορεί η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία να αποτελέσει λύση για την ανάσχεση της ύφεσης;

3. Κωνσταντίνα Θανάση

Οι νέες τεχνολογίες στα πεδία δράσης της κοινωνικής πολιτικής

4. Παναγιώτης Καρλαγάνης

Η ανοιχτή γνώση ως δημόσιο αγαθό

5. Πέτρος Νικολούδης

Δημόσια Αγαθά, Αγροτική και Κοινωνική Πολιτική

6. Νίκος Κουραχάνης

Αντισπισισμός: μια οικολογική προσέγγιση της κοινωνικής πολιτικής

Νέα Από το Πεδίο

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: “Κρίση/ Κρίσεις και Κόσμοι της Εργασίας”

Αφήστε μια απάντηση