Χρηματοδότηση Μετακίνησης Αποφοίτων σε Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής Χωρών της ΕΕ

Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής προτίθεται να υλοποιήσει χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα μετακίνησης των μελών του, με σκοπό την εκπαίδευση ή την πρακτική άσκηση σε ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς φορείς Κοινωνικής Πολιτικής χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα σχεδιάζεται να ενταχθεί στις δράσεις του Erasmus Plus και αφορά στην εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης ορίζεται από 2 εβδομάδες μέχρι και 12 μήνες. Η οικονομική υποστήριξη καλύπτει αεροπορικά εισιτήρια και μηνιαία οικονομική αποζημίωση. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με βάση τους μήνες διαμονής και την χιλιομετρική απόσταση του φορέα πρακτικής άσκησης από την χώρα αποστολής. Αρχικά, για ένα πρώτο υπολογισμό των υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους και αρχική προτίμηση χώρας / φορέα στο [email protected] μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου.

Αφήστε μια απάντηση