5ο Δ.Σ. ΣΕΚΠ – Τετάρτη 27/5 ΚΕΚΜΟΚΟΠ

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

«Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΠ σας καλεί να συμμετέχετε στην πέμπτη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΚΠ, που θα διεξαχθεί την 27/05/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30 μ.μ., στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Λ. Συγγρού 134, 5ος Όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Έγκριση από το Δ.Σ. της κυκλοφορίας του Οδηγού ‘Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα’. Πρόταση για Εκδήλωση Παρουσίασης, στο πλαίσιο ευρύτερης προβολής του ΣΕΚΠ, την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 18.00 στο Πάντειο

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Κουραχάνη]

 

Θέμα 2ο: Πρόταση για διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΚΠ την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 19.00 στο Πάντειο με θέμα την αποτίμηση του πρώτου χρόνου λειτουργίας του και στρατηγικό σχεδιασμό για τον επόμενο χρόνο της θητείας του Δ.Σ.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Κουραχάνη]

 

Θέμα 3ο: Παρουσίαση και έγκριση του Κειμένου για τις Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Γ. Πέτσα ]

 

Θέμα 4ο: Λήψη αποφάσεων για το ζήτημα των συνδρομών των μελών και γενικότερα οικονομικών ζητημάτων του ΣΕΚΠ.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από την Ταμία του Δ.Σ. Α. Καζάνη]

 

Θέμα 5ο: Εκ νέου ανάθεση αρμοδιοτήτων για επαφές με φορείς όσων μελών του Δ.Σ. ή του ΣΕΚΠ ενδιαφέρονται.

[Θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Κουραχάνη]

 

Θέμα 6ο: Διερεύνηση δυνατότητας πρακτικής άσκησης φοιτητών κοινωνικής πολιτικής στον ΣΕΚΠ σε ζητήματα που άπτονται των λειτουργιών του.

[Πρόταση του Αναπληρωματικού Μέλους του Δ.Σ. Δ. Γιαζιτζή. Λόγω κωλύματος παρουσίας της θα υπάρξει προφορική εισήγηση από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ν. Κουραχάνη]

 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΚΠ

Ν. Κουραχάνης

Αφήστε μια απάντηση