6ο ΔΣ ΣΕΚΠ – Παρασκευή 16/10 18.00

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου

«Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής»

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΚΠ σας καλεί να συμμετέχετε στην έκτη τακτική δημόσια συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΚΠ, που θα διεξαχθεί την 16/10/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ., στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Λ. Συγγρού 134, 5ος Όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Θέμα 1ο: Αντικατάσταση της Θέσης του Γραμματέα του Δ.Σ., κατόπιν της υποβολής παραίτησης από την μέχρι πρότινος Γραμματέα Μ. Χάιδου.

Θέμα 2ο: Λήψη αποφάσεων για την βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας του Δ.Σ.

Θέμα 3ο: Πρόταση διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης του Οδηγού «Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα» που κυκλοφόρησε από τον ΣΕΚΠ τον Σεπτέμβριο του 2015.

Θέμα 4ο: Συζήτηση και απόφαση ορισμού Τακτικής ΓΣ του ΣΕΚΠ για τον Απολογισμό του πρώτου χρόνου λειτουργίας του Δ.Σ. και τον στρατηγικό σχεδιασμό της δεύτερης χρονιάς της θητείας του.

Θέμα 5ο: Επαφές με φορείς Κοινωνικής Πολιτικής  που δεν συμπεριλαμβάνουν στις προκηρύξεις τους απόφοιτους Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής.

Θέμα 6ο: Τροποποίηση της ερευνητικής πρότασης με θέμα: «Η Επαγγελματική Αποκατάσταση των Αποφοίτων Τμημάτων Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα: Μια Ποσοτική και Ποιοτική Προσέγγιση» που εγκρίθηκε από το Υπ. Αριθμ. 3 Δ.Σ. του ΣΕΚΠ

Θέμα 7ο: Πρόταση Αναδιαμόρφωσης των Επιτροπών Επαγγελματικών Προοπτικών

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.,

Νίκος Κουραχάνης

Αφήστε μια απάντηση