Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική (Πρόσκληση)

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Εβδομαδιαία Στήλη Σχολιασμού   Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής (sekp.gr) σε συνεργασία με το portal socialpolicy.gr ανακοινώνουν την έναρξη εβδομαδιαίας στήλης σχολιασμού γύρω από ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής. Η στήλη απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα (μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές, Υποψήφιους Διδάκτορες, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς φοιτητές) καθώς και…