Φύλλο 23 – Αφιέρωμα «Οικογενειακή πολιτική και η δράση του κράτους πρόνοιας για την προστασία της οικογένειας στην Ελλάδα»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 23 Φύλλο 23: Αφιέρωμα «Οικογενειακή πολιτική και η δράση του κράτους πρόνοιας για την προστασία…

Φύλλο 22 – Αφιέρωμα «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ιδιότητα του Πολίτη»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 22 Φύλλο 22: Αφιέρωμα «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ιδιότητα του Πολίτη» Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος,…

Φύλλο 21 – Αφιέρωμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαιδευτική Πολιτική»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 21   Φύλλο 21: Αφιέρωμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαιδευτική Πολιτική» Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος, Χρύσα…

Φύλλο 20 – Αφιέρωμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017                                                    Αρ. Φύλλου 20   Φύλλο 20: Αφιέρωμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και…

Φύλλο 19 – Αφιέρωμα «Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Σχεδιασμός και Αξιολόγηση»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017                                                             Αρ. Φύλλου 19   Φύλλο…

Φύλλο 18 – Γενική Αρθρογραφία Κοινωνικής Πολιτικής

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017                                                                 Αρ….

Φύλλο 17 – Αφιέρωμα στα Συνταξιοδοτικά Συστήματα

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016                                                                …

Φύλλο 16 – Αφιέρωμα στις Πολιτικές Υγείας

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016                                                                 Αρ….

Φύλλο 15 – Αφιέρωμα στις Κοινωνικές Πολιτικές για την Επίλυση του Προσφυγικού

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016                                                              …

Φύλλο 14 – Αφιέρωμα στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ερευνών

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 17 Οκτωβρίου  2016                                                                …