Φύλλο 27 – Αφιέρωμα: «Διεθνείς Οργανισμοί και κοινωνική πολιτική: ρόλος και σχέση»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 22 Μαίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 27 Φύλλο 27: Αφιέρωμα «Διεθνείς Οργανισμοί και κοινωνική πολιτική: ρόλος και σχέση» Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης…

Φύλλο 26 – Αφιέρωμα: «Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο: Καλές Πρακτικές»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 8 Μαίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 26 Φύλλο 26: Αφιέρωμα «Άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε Τοπικό Επίπεδο: Καλές Πρακτικές» Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας…

Φύλλο 25 – Αφιέρωμα: “Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”

                   Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 24 Απριλίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 25 Φύλλο 25: Αφιέρωμα «Κοινωνική…

Φύλλο 24 – Αφιέρωμα «Ο ρόλος και η δράση των κοινωνικών κινημάτων»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 3 Απριλίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 24 Φύλλο 24: Αφιέρωμα «Ο ρόλος και η δράση των κοινωνικών κινημάτων» Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας…

Φύλλο 23 – Αφιέρωμα «Οικογενειακή πολιτική και η δράση του κράτους πρόνοιας για την προστασία της οικογένειας στην Ελλάδα»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 23 Φύλλο 23: Αφιέρωμα «Οικογενειακή πολιτική και η δράση του κράτους πρόνοιας για την προστασία…

Φύλλο 22 – Αφιέρωμα «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ιδιότητα του Πολίτη»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 22 Φύλλο 22: Αφιέρωμα «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ιδιότητα του Πολίτη» Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος,…

Φύλλο 21 – Αφιέρωμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαιδευτική Πολιτική»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017                                      Αρ. Φύλλου 21   Φύλλο 21: Αφιέρωμα «Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαιδευτική Πολιτική» Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Αντώνης Πύργος, Χρύσα…

Φύλλο 20 – Αφιέρωμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές Κοινωνικής Ενσωμάτωσης»

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017                                                    Αρ. Φύλλου 20   Φύλλο 20: Αφιέρωμα «Κοινωνικός Αποκλεισμός και…

Φύλλο 19 – Αφιέρωμα “Εκπαιδευτικά Προγράμματα – Σχεδιασμός και Αξιολόγηση”

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2017                                                             Αρ. Φύλλου 19   Φύλλο…

Φύλλο 18 – Γενική Αρθρογραφία Κοινωνικής Πολιτικής

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Σάββατο 7 Ιανουαρίου 2017                                                                 Αρ….