Φύλλο 16 – Αφιέρωμα στις Πολιτικές Υγείας

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016                                                                 Αρ….

Φύλλο 15 – Αφιέρωμα στις Κοινωνικές Πολιτικές για την Επίλυση του Προσφυγικού

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016                                                              …

Φύλλο 14 – Αφιέρωμα στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Ερευνών

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 17 Οκτωβρίου  2016                                                                …

Φύλλο 13 – Παιδική Φτώχεια / Προσδιορισμός Κοινωνικού Προβλήματος: Θεματικό Αφιέρωμα

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 3 Οκτωβρίου  2016                                                            …

Φύλλο 12 – Αφιέρωμα στην Εκπαιδευτική Πολιτική

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου  2016                                                              …

Φύλλο 11 – Αφιέρωμα στην Εργασία και τις Πολιτικές Απασχόλησης

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου  2016                                                                …

Φύλλο 10 – Αφιέρωμα: Διδακτορικά Κοινωνικής Πολιτικής κάπως.. αλλιώς!

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016                                                                 Αρ. Φύλλου 10…

Φύλλο 9: Σπουδάζοντας στην Οικονομική Κρίση

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 23 Μαϊου 2016                                                                …

Φύλλο 8 Δύο Χρόνια ΣΕΚΠ / Απολογισμός – Υποψηφιότητες

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική   Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 9 Μαϊου 2016                                                              …

Φύλλο 7 Αφιέρωμα: Κοινωνική Πολιτική από το Μέλλον

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική  Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 25 Απριλίου 2016                                                                …