Φύλλο 7 Αφιέρωμα: Κοινωνική Πολιτική από το Μέλλον

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική  Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 25 Απριλίου 2016                                                                …

Φύλλο 6 Αφιέρωμα: Επαγγελματικές Πορείες Αποφοίτων Κοινωνικής Πολιτικής

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική  Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)  και του socialpolicy.gr Δευτέρα 4 Απριλίου 2016                                                                …

Φύλλο 5 Αφιέρωμα: Απασχόληση και Κρίση

  Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)  και του socialpolicy.gr Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016                                                                …

Φύλλο 4 Αφιέρωμα: Ο ΣΕΚΠ Δίπλα στους Πρόσφυγες

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική  Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016                                                                                Αρ. Φύλλου 4 Αφιέρωμα: Ο ΣΕΚΠ Δίπλα στους Πρόσφυγες Ο Σύλλογος Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής μέσα σε μια εβδομάδα δραστηριοποίησης, με δυνάμεις από το τίποτα, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει είδη πρώτης ανάγκης αξίας χιλίων ευρώ και, κυρίως,…

Φύλλο 3 Αφιέρωμα: Εμπειρίες από τις Σπουδές Κοινωνικής Πολιτικής

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016                                                                                Αρ. Φύλλου 3 Αφιέρωμα: Εμπειρία από τις Σπουδές Κοινωνικής Πολιτικής Γράφουν: Ευτύχιος Προνοιόπουλος-Αναδιανομάκης, Παναγιώτης Μπακατσέλος, Έλλη Μαυρικίδου, Νίκος Μακαρώνης, Αντώνης Πύργος, Σταματίνα Σεργιάδου Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης – Νίκος Κουραχάνης ——————————————————————————————— Ευτύχιος Προνοιόπουλος-Αναδιανομάκης Οι Περιπέτειες ενός Πρωτοετή Παναγιώτης Μπακατσέλος…

Φύλλο 2 Αφιέρωμα: Θεωρητικές Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016   Αρ. Φύλλου 2       Αφιέρωμα: Θεωρητικές Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής   Γράφουν: Παναγιώτης Καρλαγάνης, Πέτρος Νικολούδης, Ανδρέας Ντούνης, Νίκος Κουραχάνης, Θανάσης Σαντατσόγλου   Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Νίκος Κουραχάνης ——————————————————————————————————————- Αρθρογραφία…

Φύλλο 1 Αφιέρωμα: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016                                                                                Αρ. Φύλλου 1     Αφιέρωμα: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση   Γράφουν: Γιάννης Βλασσόπουλος, Γεωργία Μαυρίδου, Ανδρέας Ντούνης   Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Νίκος Κουραχάνης ——————————————————————————————————————- Editorial Αρθρογραφία Αφιέρωμα: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση Γεωργία Μαυρίδου…