Φύλλο 1 Αφιέρωμα: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr) και του socialpolicy.gr   Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2016                                                                                Αρ. Φύλλου 1     Αφιέρωμα: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση   Γράφουν: Γιάννης Βλασσόπουλος, Γεωργία Μαυρίδου, Ανδρέας Ντούνης   Ομάδα Σύνταξης: Ανδρέας Ντούνης, Νίκος Κουραχάνης ——————————————————————————————————————- Editorial Αρθρογραφία Αφιέρωμα: Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση Γεωργία Μαυρίδου…