Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική | Φύλλο 37

Βήμα Διαλόγου για την Κοινωνική Πολιτική

Ηλεκτρονική Εφημερίδα του ΣΕΚΠ (sekp.gr)

και του socialpolicy.gr

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 

                                                               Αριθμός Φύλλου 37

Γράφουν:  Κυριακή Λαμπροπούλου, Ανδρέας Ντούνης, Γεώργιος Αθανασόπουλος

Υπεύθυνος ΣύνταξηςΑνδρέας Ντούνης

Κυριακή Λαμπροπούλου

H περιοδολόγηση της έννοιας της φροντίδας στην κοινωνική πολιτική και η σχέση της με το φύλο: από τον δυϊσμό στη σύνθεση και στη διαφορά

———————————————-

Ανδρέας Ντούνης ( Μετάφραση από EIGE)

Αναπτύσσοντας την ισορροπία εργασίας-ζωής με τα Ταμεία της ΕΕ | Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

—————————————–

Γεώργιος Αθανασόπουλος

Η Κοινωνική Φροντίδα υπό το φως της (Νεο)Κλασικής Θεωρίας

—————————————

— Οικονομία της φροντίδας και διάσταση του φύλου | Εκστρατεία

#halfofit – We demand half of the Corona funds for women

Αφήστε μια απάντηση