Κοινή Επιστολή για τις Επαγγελματικές Προοπτικές των Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής

Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στάλθηκε κοινή επιστολή, υπογεγραμμένη από τους επικεφαλής του συνόλου των ακαδημαϊκών φορέων Κοινωνικής Πολιτικής της χώρας, με αποδέκτες τους Υπουργούς, Υφυπουργούς και Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Εργασίας, Παιδείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη.

Αντικείμενο της επιστολής είναι η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής σε ειδικότητες συναφείς με το αντικείμενο των σπουδών τους. Για την επίλυση αυτής της χρόνιας παθογένειας που παράγει αθέμιτες και αδικαιολόγητες διακρίσεις εις βάρος των Πτυχιούχων Κοινωνικής Πολιτικής στην επιστολή ζητείται η δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας που θα διασφαλίσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη πρόσβαση τους σε επαγγελματικές ειδικότητες του αντικειμένου τους.

Δείτε ολόκληρη την επιστολή εδώ

Αφήστε μια απάντηση